درباره اعتبار آپسان

اعتبار آپسان روشی نوین برای پرداخت و خرید می‌باشد. در این روش پرداخت، میزان مشخصی اعتبار به دارنده اعتبار آپسان تخصیص داده می شود و دارنده می‌تواند تا سقف تعیین شده از اعتبار خود در یک ماه که در واقع یک دوره مصرف می‌باشد پرداخت نماید. در حال حاضر اعتبار پس از پایان دوره مصرف (یک ماه)، صورتحساب مربوطه ایجاد شده و در اولین روز از ماه بعد، این صورتحساب به دارنده اعتبار نمایش داده میشود و دارنده اعتبار آپسان آپسان، در اپلیکیشن پرمخاطب آپ، پیاده‌سازی و عملیاتی شده و پرداختهای الکترونیک برای کلیه پذیرنده‌ها اعم از الکترونیکی و فیزیکی میسر می‌باشد.

انواع فروشگاه های طرف قرارداد آپسان کدامند؟

بازپرداخت اعتبار آپسان چگونه است؟

پس از پایان دوره مصرف (یک ماه)، صورتحساب مربوطهایجاد شده و در اولین روز از ماه بعد، این صورتحساب به دارنده اعتبار نمایش داده میشود و دارنده اعتبار آپسانمی بایست عملیات بازپرداخت را طبق شرایط مشخص شده انجام دهد. البته امکان پرداخت بدهی قبل از صدورصورتحساب و پس از خرید نیز وجود دارد.

مزایای اعتبار آپسان برای فروشندگان و پذیرندگان چیست؟

آپسان با ایجاد شبکهی بزرگی از فروشندگانی که فروش بیشتر با سود کمتر را به فروش کمتر با سود بیشتر ترجیح می دهند، باعث شده تا دارندگان اعتبار آپسان با خرید از فروشگاه های تحت قرارداد با آپسان از تخفیف های مناسبی برخوردار شوند. در واقع آپسان با این کار مجری یک بازی برد – برد است که هم دارندهی اعتبار آپسان و هم فروشنده از آن منتفع میشوند. فروشندگان با عضویت و ورود به جمع باشگاه بزرگ پذیرندگان آپسان، از سود ناشی از ازدیاد مشتری منتفع خواهند شد.

باشگاه مشتریان آپسان چه مزایایی دارد؟

کلیه دارندگان اعتبار آپسان عضو باشگاه مشتریان آپسان میگردند. اعضاء براساس مجموع مبلغ و تعداد تراکنش ها و سایر معیارهای آپسان دارای سطوح ارزشی مختلف در باشگاه مشتریان آپسان گشته و مشمول انواع تخفیف های زیر میگردند:

موقعیت جغرافیایی

تخفیفات مناسبتی

تخفیفات روز و ساعت

تخفیفات پلکانی